Asbestattest Schelle

Een asbestattest Schelle nodig?

Bent u van plan om uw huis of appartement in de regio Schelle te verkopen? Dan weet u waarschijnlijk al dat u sinds 23 november 2022 bij de overdracht van een woning (tekenen van een compromis) moet beschikken over een geldig asbestattest. Zowel bij de verkoop als bij de schenking van een woning die vóór 2001 is gebouwd en een oppervlakte heeft van meer dan twintig vierkante meter.

Een asbestattest is een officieel document dat aangeeft of en waar er asbest aanwezig is in een gebouw. Het wordt uitgevoerd door een gecertificeerd asbestdeskundige en omvat een grondige inspectie van het pand om eventuele asbestbronnen te identificeren. Het rapport beschrijft de locatie en de staat van het asbest, en biedt aanbevelingen voor eventuele verwijdering of beheer van het asbestmateriaal.

Asbest werd tot in 1993 gebruikt in de bouw en afwerking van woningen in Vlaanderen. Het inademen van microscopische, losse asbestvezels uit beschadigde materialen is zeer schadelijk voor de gezondheid en kan kanker veroorzaken. Het is dus belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over het verkrijgen van een asbestattest Schelle. Tessadvies helpt u hier graag mee verder.

asbestattest Schelle
asbestattest Schelle

Hoe lang blijft een asbestattest geldig?

Een asbestattest voor je woning blijft maximaal 10 jaar geldig. In sommige gevallen met een hoog risico wordt de geldigheid verkort tot 5 jaar. Vragen? Voor uw asbestattest Schelle één adres: Tessadvies te Puurs-Sint-Amands!

Welke inhoud bevat een asbestattest?

In een asbestattest worden doorgaans verschillende soorten informatie en aanbevelingen verstrekt, waaronder:

  • Identificatie van asbest: de locaties in het gebouw waar asbest aanwezig is.
  • Beschrijving: Het rapport beschrijft welke materialen in het gebouw asbest bevatten en in welke staat ze verkeren.
  • Risicobeoordeling: een asbestattest geeft een evaluatie van het risico dat de aanwezigheid van asbest met zich meebrengt voor de bewoners of gebruikers van het gebouw.
  • Aanbevelingen: Op basis van de bevindingen worden aanbevelingen gedaan, zoals beheersmaatregelen om de blootstelling te minimaliseren of om het asbest te laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Asbestattest Schelle nodig?

Om Vlaanderen, Antwerpen en dus ook Schelle tegen 2040 asbestveilig te maken, moet alle asbest in slechte staat in woningen verwijderd worden. Daarom heb je sinds 23 november 2022 een asbestattest nodig bij de overdracht van een woning die gebouwd is voor 2001.

Ontdek de verborgen risico's en bescherm uw gezin of toekomstige bewoners met een grondig asbestattest. Wij zorgen voor een nauwkeurige analyse en aanbevelingen voor een veilige asbestbeheersing. Vraag je asbestattest Schelle nu aan bij Tessadvies.

asbestattest Schelle